VEEBILEHE JA E-POE KASUTUSTINGIMUSED

1. KEHTIVUS

1.1 Käesolevad kasutustingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad BALTNEC (omanik Baltnec Group OÜ, edaspidi Baltnec) poolt hallatava veebikeskkonna www.baltnec.eu ja sellel asetseva e-poe (edaspidi Baltnec e-pood) kasutamisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2 Baltnec e-poest tellitud kaupade ja toodete (edaspidi Kaup) ostu-müügileping (edaspidi Leping) sõlmitakse Baltnec ja Kaupa telliva Eestis elukoha aadressi omava füüsilise isiku või Eestis asukoha aadressi omava juriidilise isiku (edaspidi Klient) vahel vastavalt Tingimustele. Välisriikidesse ei ole võimalik Baltnec e-poest Kaupu tellida.

1.3 Lisaks käesolevatele Tingimustele ja Lepingule reguleerivad Baltnec e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid, väljakujunenud head tavad ja ostmisjuhend.

1.4 Baltnec-ul on õigus www.baltnec.eu arengust tulenevalt ning efektiivsema ja turvalisema toimimise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muuta. Muudatused tingimustes ja tootehindades jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise hetkest www.baltnec.eu e-poe leheküljel. Tingimuste muudatuse jõustumisele eelnevalt esitatud tellimustele rakenduvad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.5 Kui Baltnec ja klient soovivad kaubelda baltnec e-poe kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel peab klient Baltnec e-poes tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades kinnitama, et ta on tutvunud ja nõustub müügitingimustega.

2. KAUP JA KAUBA HIND

2.1 Baltnec veebilehel www.baltnec.eu kuvatud Kaup võib olla märgistatud järgmiste staatustega

2.1.1 Tootekaardil pole märgitud Kauba kogust ega hinda. Puududa võivad ka Kauba mõõtmed. Baltnec e-poest ostmise nupp on inaktiivne.

2.1.2 Baltnec e-poes müügil olev Kaup. Kauba juures on toodud umbkaudne tootekogus, hind/hinnad ja mõõt/mõõdud. Baltnec e-poest ostmise nupp on aktiivne.

2.2 Baltnec veebilehel olevad hinnad on eurodes ning sisaldavad kehtivat käibemaksu.

2.3 Baltnec e-poest tellitavale Kaubale võib lisanduda transpordihind, mis arvutatakse Kliendi ostukorvis vastavalt tellitava kauba kogusele ja valitud transpordiviisile.

2.3.1 Kulleri transporditasu arvestamine on kilopõhine. Hinnad on orienteeruvalt: kuni 1 kg kuni 10 kg saadetis 4,50-6,50 €, 10-25 kg saadetis 7,50-10,50 €, 25-50 kg saadetis 12-17 €, 50-200 kg saadetis 19,50-30 €, 200-600 kg saadetis 35-57 €, 600+ kg saadetis 77,50+ €.

2.3.3 Tingimustest toodud transpordi hinnad on orienteeruvad. Ajakohane, hetkel kehtiv hind on toodud ostukorvis. Baltnecl on õigus igal ajahetkel transpordi hindasid muuta.

2.3.4 Transpordi hinda puudutavad küsimused ja probleemid edastada e-maili aadressile baltnec@gmail.com.

2.4 Kõik hinnad ja toodete kogused on veebilehel www.Baltnec.ee esitatud reaalajas.

2.5 Baltnec jätab endale õiguse korrigeerida Kaupade hindasid, sh juhul, kui muutub käibemaks. Kaupade hindu ei ole võimalik tagasiulatuvalt muuta Tellimustes, mille osas Tellija on teinud 100%-lise ettemaksu.

2.6 Toodete värvus võib pildiga võrreldes teatud määral varieeruda. Taimede pildid on illustreerivad.

3. TELLIMUSE ESITAMINE JA LEPINGU JÕUSTUMINE

3.1 Tellija ostukorv luuakse nupule “Lisa ostukorvi” vajutamise hetkel.

3.2 Ostukorvis olevate toodete arv on muudetav lahtris „kogus“. Toote ostukorvi lisamine ei kohusta Tellijat ostma.

3.3 Klient saab tooteid vajadusel ostukorvist eemaldada.

3.4 Ostukorvis olevad tooted on tellimuse kinnitamiseni saadaval ka teistele Klientidele.

3.5 Tellimuse vormistamiseks sisestab Klient ostukorvi lehel nõutavad andmed, valib makse- ja kohaletoimetamisviisi, tutvub ja nõustub seejärel Tingimustega ning vajutab nupule „Esita tellimus”. Kliendi poolt Baltnec e-poodi sisestatud tellimus (Tellimus) loetakse üldjuhul sooviks sõlmida tellitud Kauba ostu-müügileping.

3.6 Tellimuse vormistamisel Klient kontrollib oma kontaktandmete õigsust, sest  informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Kliendi poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine ning vahel ka võimalikud lisakulutused.

3.7 Leping loetakse sõlmituks, kui Klient on tasunud ettemaksu ning Baltnec on asunud Tellimust täitma. Pärast tellimuse kinnitamist saadetakse Kliendi e-posti aadressile automaatselt tellimuse kinnitus.

3.8 Lepingut ei loeta sõlmituks juhul, kui ei tasuta ettemaksu 100% ulatuses või kui Kliendiks on isik, kes ei esita Eesti aadressi.

3.9 Arvel on ära toodud Baltnec andmed, Kliendi poolt tellitud tooted ja kontaktandmed, kuhu edastatakse tellimus.

3.10 Täpne Tellimuse esitamise juhis on kirjeldatud Baltnec leheküljel.

4. LEPINGU TÄITMISE TÄHTAEG JA KORD

4.1 Baltnec täidab Tellimuse sõltuvalt Kliendi asukohast 7-14 päeva jooksul. Viivituse korral võetakse Kliendiga täiendavalt ühendust.

4.2 Baltnec on kohustatud tellitud Kaupa Kliendini toimetama üksnes Tellimuses märgitud Eesti aadressil. Välismaale toimetatakse Kaupa erikokkuleppel.

4.3 Tellitud kaubad edastatakse Kliendile transporditeenuste osutajate abil. Võimaliku transporditeenuse osutaja ja transpordi viisi valib Klient Tellimuse tegemisel.

4.4 Juhul, kui Tellimust ei ole võimalik koheselt terviklikult täita (kõiki tellitud Kaupu ei ole laos, Kaupadel on erinevad tarneajad vms), saadab Baltnec tellitud Kauba Kliendile mitme saadetisena, kui mitme saadetise transpordikulu jääb Kliendi arvel toodud summa piiresse.

4.5 Baltnecl on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgmistel juhtudel:

– kaup on laost otsa saanud;

– kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;

– kui Klient ei vasta Baltnec poolt kehtestatud tingimustele.

4.6 Kui Baltnecl ei ole võimalik Tellimust täita, võetakse Kliendiga ühendust ning pakutakse asendustoodet või tagastatakse tasutud summa juhul, kui Klient on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.

5. KAUBA EEST TASUMINE BALTNEC E-POES

5.1 Toodete eest saab Klient tasuda arve alusel pangaülekandega.

5.2 Makse sooritamiseks vajutab Klient peale andmete sisestamist ja makseviisi valimist nupule „Esita tellimus”. Pärast tellimuse sooritamist saadetakse Kliendile ostukinnitus koos arvega Kliendi poolt sisestatud e-maili aadressile.

5.3 Kuni Kauba eest täieliku tasumiseni on Kaup Baltnec omand ning ostmiseks kättesaadav teistele klientidele.

6. TOODETE KOHALETOIMETAMINE JA ÜLEANDMINE

6.1 Tellimus väljastatakse Baltnec laost pärast arve õigeaegset tasumist.

6.2 Tooted toimetatakse Kliendini kullerfirma vahendusel, kui klient pole valinud, et tuleb kaubale ise järgi.

6.2.1 Kui Kliendi poolt tellitud tooted on kullerfirmale üle antud, võtab kullerfirma Kliendiga eelnevalt ühendust, et täpsustada toodete kohaletoomise aeg. Kullerfirma toimetab tooted Kliendi poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile.

6.2.2 Klient peab jälgima tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel.

6.2.3 Baltnec soovitab tungivalt Kliendil tooted vahetult pärast kätte saamist üle vaadata ja nende vigastuste korral teavitada Baltnect elektronposti aadressil baltnec@gmail.com või Baltnec kontakttelefonil +372 50 55 737. Kullerfirma poolt vigastatud toode asendatakse.

6.3 Baltnec toimetab tooted kohale Eesti piires. Transpordi tellimise võimalus välismaal asuvatesse sihtkohadesse hetkel puudub.

7. LEPINGUST TAGANEMINE NING KAUPADE VAHETAMINE

7.1 Baltnec jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul,

7.1.1 kui Klient ei ole tellimuse eest 100% ulatuses tasunud;

7.1.2 kui Kauba kohaletoimetamise aadress asub väljaspool Eesti Vabariigi piire.

7.1.3 kui tellitud Kaupa ei ole mistahes põhjusel võimalik tarnida. Sellisel juhul saadab Baltnec Tellijale vastavasisulise e-kirja Tellimuses näidatud Tellija e-maili aadressile ja tagastab 14 päeva jooksul Tellija poolt tehtud ettemaksu.

7.2 Kliendil on õigus pärast tellimuse eest tasumist, kuid enne toodete väljastamist või Kliendi poolt toodetele järele tulemist oma tellimus tühistada, saates Baltnec e-posti aadressile baltnec@gmail.com vastavasisulise kirja koos taganemise põhjuse, arve numbri  ja oma arvelduskonto numbriga. Ettemaks tühistatud tellimuse eest koos transpordimaksumusega tagastatakse Kliendi pangakontole 14 päeva jooksul alates avalduse esitamist.

7.3 Kliendil on õigus taganeda Tellimuse alusel sõlmitud Lepingust ilma põhjenduseta 14 päeva jooksul alates tellitud Kauba üleandmisest Kliendile. Kui mõni tellitud Kaupadest jõuab Tellijani teistest hiljem, siis kehtib hiljem kättesaadud Kauba suhtes taganemisõigus alates hilisemast kättesaamisest. Tagastamiskulud kannab Klient. Baltnec tagastab Kauba eest saadud summa 14-30 päeva jooksul Kliendile. Transpordikulud seoses Kauba toimetamisega Kliendini ei kuulu hüvitamisele.

7.4 Kliendil on õigus tagastada või vahetada 14 päeva jooksul oluliste puudustega (praak) Kaupu. Tagastamise või vahetamisega seotud transpordikulud kannab Baltnec. Kauba tagastamisel kannab Baltnec Tellimuse summa 100% ulatuses 14-30 päeva jooksul Kliendi kontole.

7.5 Tagastada ega vahetada ei saa ettetellitud Kaupu, eritellimusel valmistatud Kaupu (valmistatud arvestades Kliendi isiklikke vajadusi või Kliendi poolt esitatud spetsiifilisi tingimusi) ning riknenud või kasutamistähtaja ületanud Kaupu.

7.5.1 Vastavalt VÕS §53 lg 4 punkt 4, ei kohaldata 14 päevast taganemisõigust (sh ümbervahetamine) sellise asja üleandmisel, mis rikneb või vananeb kiiresti. Seetõttu ei laiene tagastusõigus (sh ümbervahetamine) Baltnec e-poest ostetud taimedele, istikutele, puudele, põõsastele, lilledele (sh ka jõulupuudele).

7.6 Tagastatav kaup peab olema originaalpakendis, dokumentidega (kasutamisjuhis vms), markeeringutega, terve ja kasutamata. Taganemisõiguse kasutamiseks peab Klient tootepakendi avama seda kahjustamata.

7.7 Kui tagastatav toode on kahjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, Kliendi süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludel, jätab Baltnec endale õiguse tasaarveldada toote väärtuse vähenemine Kliendile tagastamisele kuuluvast summast või loobuda hüvitamisest täies mahus. Baltnec ei vastuta ka toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

7.8 Kauba tagastamiseks tuleb täita Tagastusleht, mis saadetakse emailiga vastavalt nõudmisele. Baltnec võtab pärast avalduse saamist Kliendiga ühendust ja lepib kokku Tagastamisega seotud asjaolud.

7.9 Baltnec e-poest tellitud Kaupade garantiitingimused annab vastava Kauba tootja ja need on kirjas Kauba pakendil või eraldi lehel Kauba juures. Kui eelpool toodud viisil ei ole garantiitingimusi edastatud või garantiitingimused ei vasta seadusele, kehtivad seadusega vastavale kaubale sätestatud garantiitingimused.

7.10 Garantiist tulenevat nõuet saab Baltnecle esitada ainult koos Kauba eest tasumist tõendavate maksekorralduste, ostuarvete ja garantiitingimuste juures oleva garantiitalongiga.

7.11 Kliendil on õigus oluliste puudustega Kaupa vahetada garantiiajal. Kaup peab olema originaalpakendis, markeeringutega ja kasutamata. Kauba vahetamiseks tuleb täita Tagastusleht, sh selgitada Kaupade vahetamise põhjus. Garantii korras Kauba vahetamisega seotud kulud kannab Baltnec.

8. TELLIJATE ANDMETE KASUTAMINE

8.1 Baltnec-ul on õigus koguda Klientide poolt Baltnecle avaldatud isikuandmeid (Tellija nimi, aadress, telefon ja e-posti aadress).

8.2 Baltnecl on õigus vajadusel avaldada Klientide andmeid Tellimuse täitmiseks ka kolmandatele isikutele.

8.3 Baltnecl on õigus kasutada Klientide andmeid ka oma majandustegevuse raames reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Kliendile, kui Klient on selleks nõusoleku andnud.

8.4 Baltnecl on õigus Kliendi igasuguse makseviivituse korral edastada Kliendi isikuandmeid kolmandale isikule avaldamiseks maksehäirete registris.

8.5 Baltnecl on õigus avaldada Kliendi isikuandmeid kolmandale isikule, kui see on vajalik Lepingust tulenevate nõuete sissenõudmiseks, s.h. õigusnõustajale, kohtutäiturile ning kohtule.

8.6 Kliendil on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik Lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või Lepingu täitmiseks.

9. VASTUTUS

9.1 Baltnec vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab Baltnec ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

9.2 Pooled vastutavad otsese varalise kahju tekitamise eest juhul, kui kahju põhjustati tahtlikult või raskest hooletusest. Käesolev säte ei piira seadusest tulenevat Kauba tootja vastutust.

9.3 Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteosutamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteosutamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

9.4. Baltnec ei kompenseeri Kliendile võimalikku moraalset kahju seoses hindade, tarneaegade ja muude tingimuste muutumistega käesolevate tingimuste raames.

10. MUUD TINGIMUSED

10.1 Kõik veebilehel olevad materjalid on autoriõigustega kaitstud. Materjalide kasutamiseks tuleb eelnevalt luba küsida Baltneclt.

10.2 Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

10.3 Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.

10.4 Kliendi ja Baltnec AS vahel seoses Baltnec e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse.

11. BALTNEC KONTAKTANDMED

Baltnec Group OÜ
Jussi, Jõesuu küla Jõelähtme vald Harjumaa

Registrikood: 11548250
KMKR: EE101413088

Telefon: +372 50 55 737
baltnec@gmail.com
www.baltnec.eu